O nas

.
.
Spółka Enviro-Tech powstała w 2010 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu handlowemu weszliśmy na rynek gospodarki odpadami bez kompleksów, a nowatorskie pomysły i rzetelność, którą oferujemy naszym klientom na każdym etapie współpracy stały się naszym znakiem rozpoznawczym.

Wykwalifikowani pracownicy i nowoczesny sprzęt pozwalają nam zapewniać fachową i kompleksową obsługę niemal w każdym aspekcie środowiskowym.

Wysoki poziom identyfikacji z indywidualnymi potrzebami naszych klientów oraz dopasowywanie oferty do konkretnych potrzeb czyni z nas partnera uczciwego i profesjonalnego.

Na przestrzeni lat naszej działalności firma wyspecjalizowała się w szeroko pojętych usługach asenizacyjnych począwszy od czyszczenia i serwisowania separatorów po skomplikowane czyszczenia ciągów technologicznych.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza Oferta

 1. okresowe przeglądy separatorów

 2. czyszczenie oraz serwis separatorów tłuszczu

 3. czyszczenie oraz serwis separatorów ropopochodnych

 4. naprawy, rozruchy oraz modernizacje z uwzględnieniem wymiany:

 5. ► pływaków

  ► mat filtracyjnych

  ► wkładów lamelowych

  ► samoczynnych zamknięć odpływu

 6. sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej zabudowanych urządzeń
 1. inspekcja TV instalacji kanalizacyjnej

 2. czyszczenie kanalizacji sanitarnej, technicznej i opadowej

 3. czyszczenie i udrażnianie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami

 4. ocena stanu technicznego kanalizacji i urządzeń na niej

 5. zamontowanych
 1. czyszczenie przepompowni deszczowych i sanitarnych

 2. czyszczenie stacji uzdatnia wody

 3. naprawy, rozruchy oraz modernizacacje z uwzględnieniem wymiany:

 4. ► kompletnych szaf sterowniczych lub elementów składowych

  ► agregatów pompowych

  ► sond hydrostatycznych

  ► wyłączników pływakowych i innych

 5. pomiary elektryczne w zakresie:

 6. ► rezystancji izolacji uzwojeń silników agregatów pompowych

  ► impedencji pętli zwarcia

  ► zabezpieczenia przeciwpożarowego i innych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami przemysłowymi, uwzględniając specyfikę działalności, gałąź przemysłu i rodzaj odpadów generowanych przez dane przedsiębiorstwo.W zależności od potrzeb i indywidualnego typu działalności naszych klientów odbieramy odpady charakterystyczne dla poszczególnych gałęzi przemysłu:

 1. lekkiego

 2. spożywczego

 3. chemicznego

 4. metalurgicznego

 5. elektromechanicznego

 6. drzewno-papierniczego

 7. paliwowo-energetycznego

Uzupełniając ofertę naszej firmy prowadzimy również doradztwo w zakresie dokumentacji i przygotowania sprawozdawczości wynikającej z obowiązków administracyjnych chociażby takich jak przygotowanie wniosków środowiskowych, naliczanie emisji oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Dokumenty

 
 

Pozwolenie
WER.A W-7660-2-5/l O

Na transport samochodowy odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne


Decyzja
IR-OS.6233.70.2014

Pozwolenie na zbieranie i magazynowanie odpadów


Galeria realizacji